Infolinky (PO-PIA 8:00- 16:30)
O2 0948 423 996 | Org. 0917 384 535 | T-Mob. 0903 644 025 | T-Com. 051 77 22 724  

Výfuky MTS

logo MTSTalianska firma MTS bola založená pánom Sarri Antoniem v roku 1973. Od výroby prvého výfuku ubehlo v marci 2013 štyridsať rokov a firma MTS za toto obdobie vyrobila viac ako 10.000.000 výfukov. Behom 40-ročnej existencie získala firma MTS významný podiel na trhu s výfukmi v Taliansku a v ďalších európskych krajinách. Kvalita všetkých výrobkov je naviac podporovaná výrobou riadiacou sa medzinárodnou normou UNI EN ISO 9001/2000.

 

Technológia:

 

Ohýbanie výfukového potrubia a jeho povrchová úprava

Pri ohýbaní výfukového potrubia je používaná špeciálna technológia ohýbania s tŕňom vo vnútri, kedy pri ohybe nedochádza k zúženiu výfukového potrubia a hotové výfukové potrubie má rovnaký priemer po celej svojej dĺžke, čo má za následok prúdenie plynov presne také, aké konštruktéri daného modelu voziedla zložitými termodynamickými výpočtami vyprojektovali. Jedine tak môže mať vozidlo spotrebu paliva a výkon taký ako tomu bolo pri novom vozidle. V súvislosti s výfukovým portubím nesmieme opomenúť dôležitý fakt týkajúci sa tzv. švov rúrok, ktoré sú v prípade MTS pokryté vrstvou hliníku, a teda sú lepšie chránené pred koróziou.

Zváranie výfukov

Veľmi dôležitým stupňom pri výrobe je zváranie, ktorému sa v MTS náležite páčlivo venujú. Tiež preto má v MTS ručné zváranie iba 10% podiel, ďalších 30% je zvarovaných automatom a až 60% je zvarených roboticky. Naviac zváranie prírub je 100% robotické. Ručné zváranie je používané v podstate iba pri nízkoobrátkových položkách kvôli zachovaniu vysokej flexibility výroby a tiež je používané pri niektorých veľmi zložitých zvaroch na ťažko prístupných miestach. Žiadne zvary nie sú ako v prípade niektorých výrobcov maskované vrstvou farby, z technického hľadiska úplne nezmyselne vzhľadom na vysoké teploty pri ktorých výfukový systém pracuje. Zvary v prípade MTS sú robené v ochrannej atmosfére a okolitý materiál nie je zbytočne vyhrievaný! Tým pádom sú ďaleko menej náchylné ku korózii!

Pertlovanie (uzatvorenie plášťa výfuku v pozdlžnom smere)

Ďalším špecifickým bodom je pertlovanie tiel tlmičov. Väčšina výrobcov používa na výrobu jednoduchšie a teda aj lacnejšie ploché pertle, ktoré však nedosahujú technických kvalít guľatých pertlov využívaných práve pri MTS. Guľaté pertle vykazujú lepšiu pružnosť pri tepelnom namáhaní spoločne s lepšou vzduchotesnosťou. Na výrobu všetkých výfukov sú použité tie najkvalitnejšie certifikované suroviny ako pohliníkovaný plech o sile 0,6mm, ktorý je dávaný v dvoch vrstvách (dvojitá ochrana proti korózii), vnútorné prepážky o sile 1,5mm, koncové viečka 2mm a rúrky o sile steny 1,5mm. Všetko toto spoločne zaručuje vynikajícu ochranu pred koróziou.