Infolinky (PO-PIA 8:00- 16:30)
O2 0948 423 996 | Org. 0917 384 535 | T-Mob. 0903 644 025 | T-Com. 051 77 22 724  

Právne náležitosti

vytlačiť
Poskytovateľ elektronického katalógu je spoločnosť MOTO PLUS Slovakia, spol. s r. o.

Poskytovateľ vyvinul maximálne úsilie pre zaistenie bezproblémového chodu elektronického katalógu a aktuálnosti obsiahnutých informácií, aj tak:
  • poskytovateľ nezodpovedá za následky prerušenia prevádzky
  • systém bol testovaný aj s prehliadačom Mozilla Firefox 3.6.15, alebo najnovší Mozilla Firefox 4.0 a vyššie...
  • pre použitie katalógu sa doporučuje rýchlosť pripojenia do internetu 512 Kb a viac
  • rozlíšenie monitora, pre optimálne fungovanie katalógu, min. 1024x768 pixelov
  • poskytovateľ nezaručuje kompatibilitu katalógu so softvérom, ktorý používa návštevník katalógu.
  • poskytovateľ nemôže zaručiť pravdivosť a úplnosť informácií uvedených na internetových stránkach akýchkoľvek tretích osôb, na ktoré je v katalógu uvedený odkaz a takisto nezodpovedá za ich obsah;


Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť zákazníkom učinenej voľby konkrétneho tovaru z elektronického katalógu a za správnosť zákazníkom prevedenej identifikácie tovaru z elektronického katalógu v porovnaní s objektívnou potrebou konkrétneho tovaru. Nevhodná voľba a nesprávna identifikácia tovaru nie je vadou tovaru na strane poskytovateľa, s ktorou by bol spojený nárok z zodpovednosti poskytovateľa za vady tovaru. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody s tým súvisiace.

Ďakujeme za pochopenie.
Tím MOTO PLUS Slovakia
info@motoplus.sk

Najpredávanejšie